0

2PM’s Nichkhun đã nói ra ý kiến của mình với những thành viên của 2PM