1

A Pink, Joo Ji Hoon, Heo Kyung Hwan sẽ xuất hiện trên “Running Man” vào tuần sau