0

Ahn Jae Hyun xác nhận, Yoo In Na còn đang thảo luận việc tham gia phim “Wedding Bible”