0

B1A4 giành chiến thắng đầu tiên của họ trên Immortal Song 2