0

B2ST sẽ tham gia vào bộ truyện tranh hành động giả tưởng của họ,”The Beast”