0

Big Bang tổ chức một mini concert cho chương trình Mnet “MSoundPlex”