0

Big Bang’s T.O.P đang thương lượng để nhận vai chính trong bộ phim ‘Tazza 2′