0

Bora của nhóm Sistar tham gia với Park Suh Joon với vai trò nữ MC mới của ” Music Bank “