0

Các cặp đôi của ‘We Got Married’ sẽ biểu diễn “Gangnam Style” trên tập sắp được phát sóng