0

Các “cô chị” của 2NE1 phát hành tập đầu tiên chương trình “Double Park TV”