0

Chủ tịch Yang Hyun Suk giữ lời hứa về việc bỏ nhóm thua cuộc trong chương trình WIN: Who Is Next?