0

Chương trình thực tế mới “Barefoot Friends ep 1″ tiết lộ bản xem thử tập đầu tiên ở Việt Nam