1

(City Conquest) Kim Hyun Joong tổ chức họp báo giới thiệu City Conquest tại Nhật