0

Dàn khách mời chương trình “Roommate” kỷ niệm 100 ngày bằng kỳ nghĩ ở Đài Loan & Nhật Bản