0

Danh sách tham gia “Roommate” gồm có Park Boom, Nana, Seo Kang Joon và nhiều người khác