1

Đạo diễn “Real Men” tiết lộ Henry thực sự không hề biết về concept của chương trình