0

Dara gửi một thông điệp đến Yang Hyun Suk về cuộc sống yêu đương của mình + CL nói về cảnh nude trong cuộc hẹn riêng với 2NE1