1

Đội sản xuất chương trình Running Man ca ngợi sự lão luyện của 2NE1 trong show thực tế