0

Dongjun (ZE:A) và SoReal cùng thể hiện “Hold My Hand” trong bộ phim “Climb the Sky Walls”