0

DreamT Entertainment đính chính Girl’s Day’s Yura không có ác cảm đối với Suzy