0

Eric nói sai lời thoại trong show rối, tự cười vì lỗi lầm đó