0

EXO thể hiện lại một ca khúc những năm 80 trên ‘Immortal Song 2′