0

EXO’s Chanyeol chia sẻ sự phấn khích của mình về việc tham gia “Laws of the Jungle “