0

EXO’s Chanyeol cố gắng không đi vệ sinh để bảo vệ hình tượng Idol trên “Laws of the Jungle”