0

EXO’s Tao và INFINITE’s Woohyun,Sungyeol bị thương nhẹ trong thời gian ghi hình cho ‘Idol Star Athletics Championship’