0

FTISLAND nói đùa về cách quảng bá của công ty trên ‘Yoo Hee Yeol’s Sketchbook’