0

G-Dragon bày tỏ cảm xúc của mình với một thành viên của WINNER