0

G-Dragon chiến thắng trong cuộc bình chọn ‘Best New Artist’ của Fuse TV