0

“Gabdongi” tung poster nhân vật của Lee Joon, Kim Ji Won, Sung Dong Il và các diễn viên