0

GaIn và IU nói về mối quan hệ ngại ngùng giữa họ trên ” Go Show “