0

Gary, Yoo Jae Suk và Lee Gwang Su giải cứu Wonder Girls Yu Bin khỏi bị thương khi quay Running Man