0

GDragon xuất hiện rất phong cách trong “Weekly Idol”