0

Gil gây ấn tượng vì có rất nhiều bạn bè là các nữ nghệ sĩ nổi tiếng