0

Hee Chul (Super Junior) tin rằng thành viên xinh đẹp nhất trong SNSD là…