0

Heechul nói về tiền thu nhập bản quyền cho sáng tác ‘Shanghai Romance’ cho Orange Caramel