0

Heechul thảo luận về việc rating ‘Real Men’ tăng khi người thuyết minh là nữ như IU và Suzy