1

Hong Jin Young và Nam Goong Min gặp nhau lần đầu trên “We Got Married”