0

Hyun Bin trèo cây tại New Zealand trong CF cho hãng thời trang ngoài trời “K2″