0

INFINITE H trở thành thành viên cố định trong “Immortal Song 2″