0

INFINITE sẽ xuất hiện trong chương trình thực tế sắp tới của Kang Ho Dong “Stargazing”