0

INFINITE Sungyeol hồi đáp SNSD Taeyeon bẳng một lời nhắn nhủ dễ thương trong chương trình ‘Law of the Jungle’