0

INFINITE Sungyeol, Jihyun của 4minute, và Clara sẽ là ngôi sao chính cho bộ phim truyền hình trên sóng di động.