0

Jihyun (4minute) tiết lộ rằng người đi đường không nhận ra cô và hỏi xin số điện thoại