0

Joo Won và Sulli (f(x)) xác nhận tham gia bộ phim mới “Fashion King”