2

Julien Kang và Yoon Se Ah có bất đồng đầu tiên trên ‘We Got Married’