0

Jung Hyung Don và Defconn “fanboy” IU trên “Weekly Idol”