0

Jung Joon Young và Jung Yoo Mi nói lời tạm biệt trong tập tiếp theo trên “We Got Married”