2

Kang Ha Neul và Kim So Eun âu yếm trong BTS cut từ ‘Girl Ghost Story’