0

Kim Hyun Joong hối hận vì đã không tận hưởng sự nổi tiếng sau “Boys over flowers”