0

Kim So Eun và Kang Ha Neul quay cảnh đầu tiên cho bộ phim kinh dị “The Girl’s Grave”